• ​Valgdagen for stortingsvalget 2021 er 13. september. 
  • På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.
  • Du må ha med gyldig legitimasjon for å kunne stemme (førerkort eller pass).
     
Valglokaler, mandag 13. september 2021
 
Krets Stemmelokale Åpningstid
Borhaug Borhaug skole, festsalen 10:00 - 20:00
Vanse Herredshuset 10:00 - 20:00
Farsund Farsund rådhus, kantina 10:00 - 20:00