Kommunal trafikksikkerhetsplan

Kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for innspillene kommunene gir. Farsund kommune har pr i dag tre trafikksikkerhetsplaner fra hver av de tidligere kommunene med prioriterte tiltak.   

Disse tiltakene skal sammenstilles og rådmannens forslag til prioritering legges fram for politisk behandling i april.   

Trafikksikkerhetsplanene og prioritet fylkesvei for de tre "gamle" kommunene finner du nede under Vedlegg.