Musikk/samspill

Hva tilbyr vi?

  • Sangopplæring
  • Treblåseinstrument: Fløyte, klarinett, saxofon
  • Piano, gitar, el. gitar, el. bass, slagverk
  • Band 

Kor

Sound of Happiness er et kortilbud for mennesker med spesielle behov. Les mer her.

Visuell kunst

Hva tilbyr vi?

I undervisningen vektlegges den prosessen som fører til at eleven utvikles og har tro på sitt eget kreative uttrykk. Det gis konkret undervisning i forskjellige tegne-, male- og trykkteknikker. Oppgavene veksler mellom det å lære elevene å iaktta og gjengi det de ser, og friere oppgaver knyttet til elevens egen fantasi. 

Hvem kan få tilbudet?

Barn fra 6-19 år.

Ballett (dans)

Hva tilbyr vi?

Danseglede, kroppsbeherskelse, danseteknikk og rytmeforståelse står i sentrum i undervisningen. Vi tar utgangspunkt i moderne og klassisk ballett for å gi elevene et fundament til å lære ulike danseformer. Her vil du få muligheter til å utforske bevegelseskunst, utvikle dine danseferdigheter, og bygge selvtillit i samspill med andre. Vi har 3 grupper: Tutugjengen for de yngste(fra 2.tr.)Danseløver (fra 4.trinn) Frappistene er gruppen for dansere som har trent en stund. Undervisningen foregår i Festsalen på Husan.

Musikk-karusell

Hva tilbyr vi?

Musikk-karusell er et introkurs til musikk. Her skal vi bruke sang, lek og dans for å bygge grunnleggende ferdigheter innenfor musikk. Vi jobber med rytmer, tilnærmer oss noter og legger vekt på sangglede og trygghet i formidlingen.

Musikkarusell et et gruppetilbud for 1.-2. klassinger, og undervisningen foregår på den enkelte barneskole i SFO-tiden.