Hvordan mottar jeg varsel?

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, eller en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Når du har mottatt en talemelding på din fasttelefon skal du kvittere ut meldingen som beskrevet i telemeldingen med firkanttast slik at ikke meldingen blir sendt til deg flere ganger.

Hvilke hendelser varsler kommunen om?

Via Varsling24 vil du få beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av veier, arbeid på ledningsnettet, uventet stans i vannforsyning, eller ved anbefalt koking av drikkevannet.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Har du et slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.