Hva gjør en synskontakt?

Synskontakten kan hjelpe deg som har nedsatt syn med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Synskontakten kan også hjelpe med å søke synshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva gjør en hørselskontakt?

Hørselskontakten kan hjelpe deg som har nedsatt hørsel med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Hørselskontakten kan også hjelpe med å søke hørselshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva koster det?

Det er gratis å motta tjenester fra synskontakt eller hørselskontakt.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg så snart vi har ledig kapasitet.