Kai og havneanlegg

Lundevågen er det store og sentrale havneområdet i Farsund. Her er det 7 kaier med ulik kapasitet:

Kainavn

Lengde på kaien

Maks skipsstørrelse

Dybde

Dypvannskaien

130 meter

400 meter

13,8 til 15 meter

Industrikaien

100 meter

125 meter

5 til 8,1 meter

Garasjen

70 meter

90 meter

5 til 9 meter

Taubåtkaien

70 + 30 meter

100 meter

8 meter

Lekterkaien

40 meter

120 meter

9,1 meter

Kommunekaien

120 meter

140 meter

6,2 til 8,3 meter

Alcoakaien

125 meter

300 meter

13 meter

Rødt er privat kai, grønt er delvis privat og offentlig kai. Svart er offentlig kai.

Andre store bryggeanlegg for storhavnbrukere:

Kainavn

Kailengde

Dybde

Merknad

Torvkaien

80 meter

4 til 5 meter

Festivaler og arrangement

Verven

70 meter

6 meter

Taubåter + større seilskuter

Listahavnen

245 meter

3 til 4,5 meter

Fiskerihavn

Uteområder som leies ut til havnekunder i tilknytning til kai

Farsund havn eier også store uteområder som leies ut til havnekunder i tilknytting til kai.

Område navn

Ca. Areal

Uteareal ved dypvannskaien

16 mål

Uteareal ved industrikaien

6 mål

Uteareal ved brua i Lundevågen

12 mål

Øya i Lundevågen

6 mål

Uteareal ASCO + kommunekai + tankanlegg

34 mål + 9 mål

Område ved fiskemottaket

17 mål

Bygningsmasser inkludert lagerhaller

Bygning

Areal

Havneverkstedet

120 m2

Lager industrikaien

600 m2

Ascohallene

9450 m2

Fiskemottaket

350 m2