Hvorfor vannmåler?

Du skal betale for det vannet du faktisk bruker. Alle abonnenter skal derfor ha vannmåler.

Bor du i et hus uten vannmåler blir vannforbruket beregnet ut fra arealet på huset (stipulert vannforbruk). En tommelfingerregel er at man i løpet av et år bruker ca. 50m3 (kubikkmeter) vann per person i husstanden. 

Hvordan få installert vannmåler?

Alle vannmålere skal utleveres av kommunen og installeres av rørlegger etter kommunens veileder. 

Installasjonen skal kontrolleres og vannmåleren plomberes av rørlegger.
Når vannmåleren er plombert, skal ikke plomben røres eller vannmåleren fjernes.

Slik går du frem for å få installert vannmåler:

 1. Ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma og be om installasjon av vannmåler.
 2. Rørlegger gjennomfører befaring på stedet slik at de har nok opplysninger til å bestille vannmåler.
 3. Rørlegger bestiller vannmåler fra kommunen.
 4. Når måleren er bestilt kan den hentes av rørlegger på rådhuset i Farsund. 
  Åpningstiden er hverdager 10.00 - 14.00.
 5. Når måleren er forskriftsmessig montert og plombert av rørlegger sender rørlegger ferdigmelding til kommunen.
 6. Når ferdigmeldingen er registrert av kommunen vil gebyrene beregnes etter forbruket som leses av på måleren.

Om vannmålere

 • Kommunen står for innkjøp av målere og vannmåleren er kommunens eiendom. Abonnenten har ansvar for at måleren ikke blir ødelagt eller skadet. Kommunen kan kreve erstatning for tapt eller skadet måler.
 • Abonnent kontakter selv godkjent rørlegger for installasjon. Rørlegger er ansvarlig for at vannmåleren blir forsvarlig montert.
 • For boliger belastes det ett fast gebyr per boenhet som er registrert på eiendommen. Dette gjelder også fritidsboliger. For næringskunder belastes fast gebyr ut fra hvor stor vannmåler som er installert.  Se vann- og avløpsgebyr
 • Vannmåleren skal monteres rett etter innvendig stoppekran (se veileder punkt 2.2). Dette for at det skal være mulig å stenge av vannet når måleren skal byttes.
 • Hva må jeg passe på når jeg har vannmåler?