• For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.
• Valgdagen for sametingsvalget er 13. september.
• Du kan kun forhåndsstemme til sametingsvalget i Farsund kommune.  

Registrere seg i Sametingets valgmantall
Hvis du ikke er registrert i sametingets valgmanntall, er fristen for å registrere seg i 30. juni. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Slik registrerer du deg i Samtingets valgmanntall

Hvem kan stemme ved Sametingsvalget?
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.
Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Partilister
Partiene som stiller liste ved sametingsvalget.