Familiesenteret

Familiesenteret er et gratis tverrfaglig tilbud til foreldre, barn og ungdom.

Vi har helsefaglig, pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn. Du vil møte godt kvalifisert personale som tar deg på alvor.

Hvilke problemer kan du få hjelp for?

  • Situasjoner hvor barn/ungdom viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen.
  • Situasjoner hvor foreldre strever med sykdom eller andre belastninger, og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen.
  • Hvis du strever i foreldrerollen.

Hvem kan få hjelp fra familiesenteret?

Tilbudet er for barn og ungdom i alderen 0-18 år bosatt i Farsund, og deres nærmeste familie.

Hvordan kontakter du familiesenteret?

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Ta kontakt via telefon, post eller henvendelseskjema.

Dersom du får hjelp av andre for samme problem, kan du gi beskjed om dette, slik at vi sammen kan finne ut om det er nyttig å få hjelp av oss samtidig.