Kommunestyrets sammensetning

Følgende parti har slik representasjon i Farsund kommunestyre i valgperioden 2019 - 2023:

Arbeiderpartiet - 8 representanter
Kristelig Folkeparti - 5 representanter
Senterpartiet - 3 representanter
Sosialistisk Venstreparti - 1 representant
Rødt - 1 representant
Fremskrittspartiet - 6 representanter
Venstre - 1 representant
Høyre - 4 representanter

Kommunestyret består i denne perioden av 18 menn og 11 kvinner.

Ordfører for denne perioden er Arnt Abrahamsen (Ap), varaordfører er Jostein A. Kydland (Krf).

Gruppeledere

Arbeiderpartiet
Gruppeleder: Grace Buch
Mobil: 971 64 686
E-post: grace.buch@gmail.com


Kristelig folkeparti
Gruppeleder: Jostein A. Kydland
Mobil: 900 76 291
E-post: kydland@me.com


Fremskrittspartiet
Gruppeleder: Ingrid Williamsen
Mobil: 971 15 233
E-post: ingrid.williamsen@vabb.no


Høyre
Gruppeleder: Hilde Rullestad
Mobil: 913 04 151
E-post: hilderullestad@hotmail.com


Senterpartiet
Gruppeleder: Jens Viken
Mobil: 901 00 626
E-post: jensvike@online.no


Venstre
Gruppeleder: Inger Arctander
Mobil: 901 50 933
E-post: inger.arctander@me.com


Sosialistisk venstreparti
Gruppeleder: Anija M. Wormsen
Mobil: 902 91 191
E-post:  anija.m.wormsen@gmail.com


Rødt
Gruppeleder: Øystein Bekkevold
Mobil: 905 84 158
E-post: 
oystein.bekkevold@farsund.kommune.no
 

Partiledere

Arbeiderpartiet
Partileder: Kristoffer B. Salvesen
Mobil: 952 07 383
E-post: k-salv@online.no


Kristelig folkeparti
Partileder: Guttorm Eng
Mobil: 915 53 647
E-post: gutteng@gmail.com


Fremskrittspartiet
Partileder: Merete Syvertsen
Mobil: 920 47 613
E-post: meretesyvertsen@hotmail.com


Høyre
Partileder: Inger Stray Jensen
Mobil: 917 53 358
E-post: isjhuseby@gmail.com


Senterpartiet
Partileder: Jens Viken
Mobil: 901 00 626
E-post: jensvike@online.no


Sosialistisk venstreparti
Partileder: Marie Theres H. Kolnes
Mobil: 977 60 503
E-post: mtot@online.no


Venstre
Partileder: Lasse Vetland
E-post: lassevetland@outlook.com


Rødt
Partileder: Yngve Kronstad-Johansen
 

Gruppemøter i de politiske partiene

Partiene har gruppemøter i uker det er politiske møter som følger:

Arbeiderpartiet
Sted: Lista ungdomsskole
Tid: Mandag kl. 19:00

Kristelig folkeparti
Sted: Lista ungdsomsskole
Tid: Mandag kl. 19:00

Fremskrittspartiet
Sted: Herredshuset
Tid: Mandag kl. 17:00

Høyre
Sted: Farsund rådhus, kommunestyresalen
Tid: Mandag kl. 18:00

Venstre
Sted: Farsund rådhus, kantina
Tid: Søndag kl. 18:00

Sosialistisk venstreparti
(uker med kommunestyremøter)
Sted: Farsund rådhus, kantina
Tid: Mandag kl. 19:00