Hva er oppsigelsestiden

I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Når må jeg si opp?

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse i oppvekstportalen hvis du:

  • bytter barnehage
  • flytter fra kommunen
  • ikke ønsker videre barnehageplass

Har du privat barnehageplass, må du sende oppsigelse i oppvekstportalen hvis du bytter barnehage eller ikke ønsker plassen videre. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av kommunen. Noen private barnehager krever i tillegg at du sender en skriftlig oppsigelse til barnehagen. Se barnehagenes vedtekter.

I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter. Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Slik sier du opp

Du sier opp dagens barnehageplass via oppvekstportalen på nett. Noen private barnehager krever i tillegg en skriftlig oppsigelse.