Portnerboligen
Portnerboligen

Hovedbibliotek i Farsund

Hovedbiblioteket i Farsund er under ombyggning, og Portnerboligen er nå omgjort til publikumsbibliotek.

Borhaug bibliotek
Borhaug bibliotek

Filial på Borhaug

Folkebibliotekavdeling i samarbeid med skolebibliotek for Borhaug skole. Biblioteket ligger i skolens nyere del.
Inngangen er fra Havneveien.

På biblioteket kan du

  • Låne bøker, lydbøker, dvd og tidsskrifter
  • Lese aviser
  • Bestille bøker fra bibliotek over hele landet
  • Bruke publikumsPC
  • Gratis WiFi
  • Utskrift og kopiering
  • Møteplass/et sted å være

Utlånsregler

Alle har rett til å låne bøker på biblioteket gratis.
Lånetiden er normalt 28 dager. Svært etterspurte bøker har 2 ukers lånetid.
 
Vi låner også ut tidsskrifter, lydbøker, noter, CDer, dataspill og filmer. Filmer og spill lånes ut 14 dager. Språkkurs lånes ut i 6 uker.
 
Skolebarn under 12 år får eget lånekort mot foreldrenes underskrift.
 
Lånerne kan også få nasjonalt lånekort (gjelder i hele landet). Da må låner være fylt 15 år, og personnummer må oppgis.
 
Biblioteket må få beskjed om adresseendringer og tapte lånekort.
 
Kortet bør vises fram ved lån.
 
Du kan låne så mange bøker du vil.
 
Aldersgrense for hjemlån av spill er 12 år. Du kan låne så mange filmer du vil, men bare to spill.
 
Reservering av bøker og andre media
Ønsker du å låne en bok som er utlånt, kan du settes på venteliste.
Du får beskjed når boka kan hentes. Reserverte bøker må hentes innen 7 dager.
Du kan fornye og reservere selv her på bibliotekets hjemmeside.
Du logger deg inn med lånenummeret ditt + en pinkode du får på biblioteket.
 
Lån fra andre bibliotek
Bøker etc som vi ikke har, kan vi bestille til deg fra andre bibliotek.
Med Nasjonalt lånekort kan du selv bestille via internett og få boka levert hit.
 
Litt om plikter
Det du låner, er du ansvarlig for. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes.
 
Vi ber deg passe lånetiden, slik at andre også får anledning til å lese bøkene.
Bøker det ikke er venteliste på, kan du fornye lånet på inntil 3 ganger.
 
Gebyr for 1. purring er kr. 10, 2. purring kr. 25, 3. purring kr. 50.
Etter 3. gangs varsel blir det sendt regning på boka.
 
Låner kan miste retten til å låne.
 
Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.
 
Bibliotekets personale har taushetsplikt om alt som gjelder utlån og lånere.

Våre ansatte

Martin Eidskrem - e-post
Reidun Høiland - e-post
Åse Biribakken - e-post
Anne-Lill Kvam - e-post
Anita Vestøl - e-post