Lister barnevern består av kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund og Hægebostad.

Gå til hjemmeside: Lister barnevern