Samarbeid

Naturforvalter samarbeider med Lister Friluftsråd, besøkssenter våtmark Lista, Skjærgårdstjenesten og frivillighetssentralen, for å fremme naturopplevelse, folkehelse, økt kunnskap og stolthet.   
 

Det samarbeides også med Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn (SNO) om forvalting av verneområdene. Naturforvalter er kommunens talsmann.  

Vannforvaltning

Naturforvalter jobber med vannforvaltning og oppfylling av kommunens oppgaver i tråd med vanndirektivet. Det jobbes kontinuerlig med å overvåke tilstand og gjøre tiltak for å forbedre kvaliteten på vannet.

Parisavtalen

Parisavtalen  har medført statlige retningslinjer for å redusere klimagassutslipp. Farsund kommune hever sin kompetanse innenfor fagfeltet og på denne måten være i stand til å gripe mulighetene som omstilling vil medføre.