Når hentes avfallet mitt?

Det er Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL) som er ansvarlig for innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall i Farsund kommune.
Se når RFL henter avfallet ditt.

Få varsel om henting

RFL sine nettsider kan du også laste ned mobilappen "Min Renovasjon" i App Store eller Google Play.
Ved å registrere adressen din i denne appen kan du:

  • få varsel om når avfallet ditt hentes
  • se nærmeste returpunkt

Har ikke avfallet ditt blitt hentet? 

Henting på helligdager

På helligdager kan henting av avfall avvike noe fra oppsatte dager. La derfor beholderen din står fremme ved hentepunktet til den blir tømt.