Kontakt oss

Tilbudet er organisert i Forvaltningsenheten i enhet for forebygging og koordinering, som er døren inn, uavhengig av behovet du har for bistand, råd, veiledning, eller diagnose.

Du får oppnevnt en koordinator/ kontaktperson innen Helse og omsorg.. Koordinatoren/ kontaktpersonen skal koordinere og hjelpe deg til finne frem i tjenesteapparatet, samt se til at nødvendige tjenester startes opp i tråd med behovet. 

Kreftkoordinatoren kan ikke alt, men vet hvem som kan.

Hva kan en kreftkoordinator gjøre?

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.