Hvor sender vi i fra?

Det er satt opp kamera i kommunestyresalen og møterom Kantina. 
Begge steder er det to kamera, du som seer kan selv styre hvilket kamera som skal benyttes.

På grunn av korona-situasjonen brukes Teams i enkelte møter.  
På disse sendingene er det ikke mulig å bytte kamera.