Prisoversikt

Se priser nederst på siden.

Betalingsfrister

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme regning. De fordeles på 2 regninger:

 
1. termin - Forfall 1. april
2. termin - Forfall 1 oktober

Avtalegiro og eFaktura

Faste regninger til Farsund kommune kan betales med AvtaleGiro og eFaktura.

Med AvtaleGiro går betalingen automatisk til en gitt dato. Da slipper du bryderiet med å ordne dette selv, samtidig som du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. Du blir varslet i god tid før belastningen skjer på konto. På kontoutskriften fra banken får du god oversikt over hvilke regninger du har betalt.

Det er de faste regningene, det vil si de du mottar regelmessig, som du kan betale på denne måten. For eksempel regning for kommunale eiendomsavgifter, barnehageopphold, SFO, lån, husleie, helse- og omsorgstjenester.

Slik kommer du i gang

AvtaleGiro:

Farsund kommune tilbyr Avtalegiro for faste kommunale fakturaer.

Les mer om Avtalegiro

eFaktura: 

Farsund kommune tilbyr også eFaktura for faste kommunale fakturaer. 

Ønsker du å ta i bruk eFaktura registrer avtalen direkte i nettbanken din,
Les mer om eFaktura.

Dette står på regning for kommunale avgifter

Farsund kommune sender ut regninger på kommunale avgifter 2 ganger i året. Du kan også se hva du betaler i kommunale avgifter ved å logge inn på Min side.

Dette betyr de ulike postene

Fast gebyr renovasjon
Dette er et fast gebyr som alle boenheter må betale. Hvis du deler beholder med de andre i en tomannsbolig, må du uansett betale hele dette beløpet.

Avfallsbeholder
Vi har ulike størrelser man kan velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Her vil det stå hvilken beholder du har, og hvor mye den koster. 

Eiendomsskatt
Grunnlaget for denne er eiendomsskattetaksten på boligen din. Den står oppført i regningen. Deretter blir avgiften beregnet ut ifra årets sats. 

Feiegebyr
Alle som har et ildsted betaler et fast gebyr i året. Har du ikke ildsted, ta kontakt med Farsund brann-vesen. Feiegebyret inkluderer betaling for boligtilsyn, som du får hvert fjerde år. 

Fast gebyr vann
Alle uansett om man har vannmåler eller ikke betaler et abonnementsgebyr.

Vannmålergebyr
Alle som har vannmåler betaler en avgift i tillegg til fast gebyr for vann.

Akonto vann
Hvis du har vannmåler er dette avgift på det Farsund kommune tror du kommer til å bruke. Dette blir avregnet året etter, og du får eventuelt tilbake dersom du har betalt for mye, eller får et ekstragebyr dersom du har betalt for lite.

Har du ikke vannmåler er dette den faste prisen du skal betale. 

Avregnet vann
Hvis du har vannmåler, står denne posten på regningen din i mars. Der står det hvor mye du faktisk har brukt i løpet av året. Denne summen blir ikke delt på fire og summen blir trukket fra regningen dersom du har betalt for mye, eller føyd på regningen dersom du har betalt for lite.

Fast gebyr avløp
Alle betaler et fast abonnementsgebyr for avløpet. 

Akonto avløp
Det er dette som er beregnet at du kommer til å bruke.

Tilsynsgebyr
Dette er et gebyr som sendes til de som har septiktank. Kommunen utfører tilsyn av disse.

Slamtømming
De som har septiktank betaler dette gebyret for å tømme tanken. 

Min eiendom

Min eiendom på kommunens hjemmeside gir deg en god oversikt på din eiendom.
Her ligger dine mottatte fakturaer, historiske avlesninger vannmåler mm.
Logg deg på med bank ID.

Månedlig fakturering

Dersom ønskelig er det mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Av praktiske hensyn anbefales oppstart av slik avtale enten fra 1. januar, eller fra 1. juli.

Innmelding vil bli mulig fra 1. oktober og vil gjelde fra 1. januar 2022. For nærmere informasjon se Farsund kommunes hjemmeside etter 1. oktober.

Vannmåleroppgjør vil komme på januar faktura med forfall 20. februar.
Eiendomsskatt for januar tom mars blir fakturert første gang i mars.
Viktig å merke seg at avtalen om månedlig fakturering overføres til ny eier ved salg av eiendom.

Slamtømming

Fra 01.01.2020 ble ny kommunalt slamforskrift iverksatt, se Farsund kommunes hjemmeside.  Det er nå vedtatt slamgebyr/gebyr for tett tank for både bolig og fritidsbolig.  Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal IKS (RFL)som har ansvaret for å administrere tømmerutiner/roder. Pr. i dag er det firmaet SJT Miljø som foretar tømming av alle slamtanker i kommunen. Ta kontakt med RFL ved spørsmål, tlf 38 39 07 56.

 

Kommunen foretar kun fakturering etter vedtatte avgifter, dvs. periodiske tømminger. Fra 1. januar 2021 er det også vedtatt at det skal være grunngebyr for slam.

 

Betalingsutsettelse

Man kan få utsettelse på fakturaene inntil to måneder etter forfallsdato ved å kontakte Servicekontoret. Henstand innebærer at det beregnes renter, men kravet sendes ikke videre før etter angitt dato. Kunden må selv dele beløpet og innbetale med KID fra mottatt faktura. 

Dersom man trenger ytterligere utsettelse må man inngå en betalingsavtale. Avtalen finner du her