Pass på dryppende kraner og rennende toaletter!

Les gjerne av vannmåleren regelmessig for egen kontroll - for eksempel en gang i måneden.
Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, toaletter og sikkerhetsventiler lekker.
Når det ikke er vannforbruk skal tallene i displayet i vannmåleren stå stille.

Vannmåleren er huseiers ansvar

Vannmåler skal holdes lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Er måler borte eller skadet må du gi beskjed til kommunen. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.