Ansvarsområde

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen kan være en formidler av frivillig arbeid mellom enkelt mennesker og organisasjoner.

Frivilligsentralen er kontaktperson for Farsund kommune sin Frisklivsentral
Frisklivssentralen er innbyggernes felles inngangsport til ulike tilbud om veiledning, oppfølging og kurs i forhold til endring av levevaner. Hovedfokus er innenfor områdene fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen skal i tillegg ha oversikt over de ulike lavterskeltilbudene i kommunen, og i samarbeid med lag, foreninger og private aktører bidra til å stimulere og tilrettelegge for nye tilbud.