Liste fra kulturminnesøk hos Riksantikvaren.

Registrert som kulturminner i Norsk kunstdatabase.