Formannskapet

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter


Faste medlemmer i formannskapet 2019-2023

Arnt Abrahamsen
Fellesliste Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti - ordfører, Ap
Mobil: 906 43 188
E-post: arnt.abrahamsen@farsund.kommune.no


Jostein A. Kydland
Fellesliste Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti - varaordfører, Krf
Mobil: 900 76 291
E-post: kydland@me.com


Annbjørg N. Knudsen
Fellesliste Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti - utvalgsmedlem, Krf
Mobil: 473 29 536
E-post: annbknu@vabb.no


Jens Viken
Senterpartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: 901 00 626
E-post: jensvike@online.no


Ingrid M. Williamsen
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, FrP
Mobil: 971 15 233
E-post: ingrid.williamsen@vabb.no


Edmund Stave
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, H
Mobil: 410 74 009
E-post: edmund.stave@online.no


Lars Tjelland
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, Frp  
Mobil: 951 51 222
E-post: latj65@hotmail.com

 

Klagenemnda

Formannskapets medlemmer utgjør også klagenemnda. 

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter


Faste medlemmer i klagenemnda 2019-2023

Arnt Abrahamsen
Fellesliste Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti - ordfører, Ap
Mobil: 906 43 188
E-post: arnt.abrahamsen@farsund.kommune.no


Jostein A. Kydland
Fellesliste Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti - varaordfører, Krf
Mobil: 900 76 291
E-post: kydland@me.com


Annbjørg N. Knudsen
Fellesliste Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti - utvalgsmedlem, Krf
Mobil: 473 29 536
E-post: annbknu@vabb.no


Jens Viken
Senterpartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: 901 00 626
E-post: jensvike@online.no


Ingrid M. Williamsen
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, FrP
Mobil: 971 15 233
E-post: ingrid.williamsen@vabb.no


Edmund Stave
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, H
Mobil: 410 74 009
E-post: edmund.stave@online.no


Lars Tjelland
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, Frp  
Mobil: 951 51 222
E-post: latj65@hotmail.com

 

Havnestyret

Formannskapets medlemmer utgjør også havnestyret. 

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter
 

Faste medlemmer i havnestyret 2019-2023

Arnt Abrahamsen
Arbeiderpartiet - ordfører
Mobil: 906 43 188
E-post: arnt.abrahamsen@farsund.kommune.no


Jostein A. Kydland
Kristelig Folkeparti - varaordfører
Mobil: 900 76 291
E-post: kydland@me.com


Annbjørg N. Knudsen
Kristelig Folkeparti - utvalgsmedlem
Mobil: 473 29 536
E-post: annbknu@vabb.no


Jens Viken
Senterpartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: 901 00 626
E-post: jensvike@online.no


Ingrid M. Williamsen
Fellesliste H, V og FrP - Utvalgsmedlem, FrP
Mobil: 971 15 233
E-post: ingrid.williamsen@vabb.no


Edmund Stave
Fellesliste H, V og FrP - Utvalgsmedlem, H
Mobil: 410 74 009
E-post: edmund.stave@online.no


Lars Tjelland
Fellesliste H, V og FrP - Utvalgsmedlem, Frp  
Mobil: 951 51 222
E-post: latj65@hotmail.com

 

Administrasjonsutvalget

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter


Om Administrasjonsutvalget:

  • Admnistrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet med hjemmel i kommunelovens § 25.

  • Utvalgets formål er å sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsippiell karakter som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og ansatte.

  • Utvalget består av formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens (arbeidsgiversidens) representanter og tillitsvalgte.

  • De ansattes representanter pekes ut i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser.

  • Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. 

  • Utvalget har møter ved behov.

Arbeidsområde:

  • Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

  • Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.

  • Administrasjonsutvalget kan drøfte og evt. gi innstilling om overordnede, prinsipielle retningslinjer og tiltak innenfor det arbeidsgiverpolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre forhold av stor betydning for de ansatte.

  • Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for oppfølgning, eller til formannskap og kommunestyre dersom saken skal avgjøres politisk. 

Formannskapet er administrasjonsutvalg. Når formannskapet er administrasjonsutvalg, utvides antall medlemmer med 2 representanter fra de ansattes organisasjoner. Organisasjonene velger selv sine 2 representanter.

Fagforbundet:
Medlem: Margrethe Østhassel, HTV Fagforbundet 
Personlig vara: Anita Strøm

Utdanningsforbundet:
Medlem: Karsten Vennebo Turøy, HTV Utdanningsforbundet
Personlig vara: Kristian Rudjord
 

Kontrollutvalget

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

 

Medlemmer i kontrollutvalget 2019-2023

Beate M. Johnsen 
Venstre - Leder av utvalget
Mobil: 907 79 214
E-post: bejo0212@gmail.com


Arne Kolnes
Senterpartiet - Nestleder i utvalget
Mobil: 970 72 345
E-post: arnekol@broadpark.no


Leif Jarle Kristiansen
Høyre - Utvalgsmedlem
Mobil: 976 35 877
E-post: lejkrist@gmail.com


Atle M. Bruvik
Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: -
E-post: atlemyrsethb@hotmail.com


Merete Syvertsen
Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, FrP
Mobil: 920 47 613
E-post: meretesyvertsen@hotmail.com

Utvalg for teknisk

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter
 

Faste medlemmer i utvalg for teknisk 2019-2023

Øyvind Petterson
Kristelig Folkeparti - Leder i utvalg
Mobil: 920 14 633
E-post: oyvind.petterson@eilertsundt.vgs.no
 

Ole Magnus Skretting
Arbeiderpartiet - Nestleder i utvalg
Mobil: 928 69 025
E-post:o_skretting@hotmail.com


Margrete Irene Østhassel
Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: 40479908
E-post: margrethe.osthassel@farsund.kommune.no


Wigdis Hansen
Senterpartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: 901 28 605
E-post: wigdishansen0@gmail.com


Alf Konradsen
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, FrP
Mobil: 958 00 048
E-post: alf.konradsen@yahoo.no


Hilde Rullestad
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem H
Mobil: 913 04 151
E-post: hilderullestad@hotmail.com


Johnny Deisz
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspariet - Utvalgsmedlem FrP
Mobil: 948 10 936
E-post: johnny.deisz@vabb.no

 

Utvalg for landbruk

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter
 

Faste medlemmer i utvalg for landbruk 2019-2023

Odd Harald Reve
Senterpartiet - Leder i utvalg
Mobil: 970 29 089
E-post: oh-re@online.no
 

Maria Abrahamsen Østhassel
Arbeiderpartiet - Nestleder i utvalg (permisjon til juni 2021)
Mobil: - 
E-post: mariaabrahamsen@live.no

Øyvind Adolfsen
Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem. Nestleder i utvalg (til juni 2021)
Mobil: 941 32 959
E-post: oyvind.adolfsen@hotmail.com


Guttorm Eng
Kristelig Folkeparti - Utvalgsmedlem
Mobil: 915 53 647
E-post: gutteng@gmail.com

Amalie Deisz Vetland (permisjon til februar 2022)
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, FrP
Mobil: -
E-post: amalie_deisz@live.no


Terje Andreassen
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, H
Mobil: 915 53 782
E-post: terje.andreassen@farsund.kommune.no


Lasse Vetland
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, uavhengig
Mobil: -
E-post: lassevetland@outlook.com

Utvalg for levekår

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter
 

Faste medlemmer i utvalg for levekår 2019-2023

Grace Buch
Arbeiderpartiet - Leder i utvalg
Mobil: 971 64 686
E-post: grace.buch@gmail.com

Helge Morris Nesheim
Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: 915 29 302 
E-post: hemone1965@gmail.com

Berit Antonsen
Kristelig Folkeparti - Nestleder i utvalg
Mobil: 977 91 557
E-post: berit.antonsen@farsund.kommune.no


Hilde Sandaker
Senterpartiet - Utvalgsmedlem
Mobil: -
E-post: hilde.sandaker@gmail.com

Leif Helge Larsen
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, FrP
Mobil: 908 35 977
E-post:leif.helge@live.no


Toni Helvig
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, H
Mobil: -
E-post: t97601401@gmail.com


Inger Arctander
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet - Utvalgsmedlem, V  
Mobil: 901 50 933
E-post: inger.arctander@me.com

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter 

 

Klagenemnd for eiendomsskattesaker

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter


Medlemmer i råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023

Linda Buch Pedersen
Leder
Representerer: SAFO/NFU, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner /
Norsk forbund for utviklingshemmede
Mobil: 472 83 466
E-post: linbuped@gmail.com


Toni Helvig
Nestleder
Representerer: Høyre
Mobil: -
E-post: t97601401@gmail.com


Vigdis Johansen
Medlem
Representerer: Hlf Farsund, Hægebostad og Lyngdal hørselslag


Almar Friestad
Medlem
Representerer: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL


Trond Rosåsen
Medlem
Representerer: Farsund og Lyngdal handikaplag


Anne Svendsvoll
Medlem
Representerer: Arbeiderpartiet
 

Varamedlemmer

Bjørn Harald Mydland
Varamedlem
Representerer: Farsund og Lyngdal revmatikerforening


Anija M. Wormsen
Varameldem
Representerer: Sosialistisk Venstreparti
 

Inger Arctander
Varamedlem
Representerer: Venstre
 

Eldrerådet

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenterMedlemmer i eldrerådet 2019-2023

Jan Martin Waarøe
Leder
Mobil: 908 31 189
E-post: jan.waaroe@gmail.com


Anne Sofie Fossland
Nestleder
Mobil: 416 53 158
E-post: ansfoss@gmail.com


Frøydis Vedahl
Medlem


Snefrid Abrahamsen
Medlem


Terje A. Briskelid
Medlem


Edmund Stave
Medlem


Varameldem
Iren A. Malmo
  

Ungdomsrådet

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter
 

Viltnemnda

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

 

Valgutvalget

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter