Hva er Ungdomsråd?

Farsunds Ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som først og fremst angår barn og unge, og komme med innspill og kommentarer i alle saker der oppvekst, skole og fritid er sentralt.

Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. Målet er å jobbe for at Farsund kommune skal bli et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. Saker som omhandler barn og unge skal behandles i Ungdomsrådet før det går videre til politikerne. Rådet er sammensatt av 9 ungdommer fra kommunen. Alderen på rådsmedlemmene er 14-19 år. 

Alle medlemmene har vært igjennom en søknadsprosess. De har skrevet søknad og svart på hvorfor de ønsket å være med i Ungdomsrådet. 

Medlemmer i ungdomsrådet

Malin Lundeberg Holelien Eilert Sundt vgs.
Jacobina Finnbogadottir Heinesen

Farsund ungdomsskole

Jonas Olsen  Paulsrud Farsund ungdomsskole
Emma Grindheim Lista ungdomsskole
Mira Elisabeth Bergsaker Lista ungdomsskole
Vilde Brekne Omdal Eilert sundt vgs.
Liva Talleraas Eilert Sundt vgs.
Vetle Ulgjell Espeland Lista ungdomsskole
Sander Ytterdal Farsund ungdomsskole