Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

En enklere og mer moderne løsning
Nå som alle får valgkortet digitalt, har alle velgere med en smarttelefon muligheten til å ha valgkortet tilgjengelig når de skal stemme.
 
Hvis du har reservert deg mot elektronisk post
Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Du kan lese mer om valgkort på valg.no.