Hvor kan du henvende deg?

Lister Nyskaping AS på mail: post@listernyskaping.no, eller tlf: 950 15 365

Farsund kommune eier næringstomter og har et eget næringsfond. Du får veiledning for å finne lokaler, arealer og aktuelle partnere og knytter deg opp mot virkemiddelapparatet.

Du kan også sende spørsmål om næring til post@farsund.kommune.no

Ønsker du å søke om næringsfondmidler?

Har du planer om nyetablering, videreutvikling eller et prosjekt som kan føre til økt virksomhet eller nye arbeidsplasser i Farsund? Da kan det hende at du kan søke om støtte fra Farsund kommunens næringsfond.

Ta kontakt med Lister Nyskaping AS for å få opplysninger om denne ordningen, søknadsskjema og hjelp til å søke. Støtten gis som hovedregel som økonomisk tilskudd og kan dekke opptil 50% av dokumenterte kostnader. Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Farsund kommune. Prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Vedtektene for næringsfondet er vedtatt i formannskapet, de finner du her:
Vedtatte retningslinjer