Farsund kapell.
Farsund kapell

Farsund kapell

Planlegging av Farsund kapell startet i 1958. Det var da arkitektfirma Hansteen, Sørensen og Spence v/arkitekt Valdemar Hansteen som sto for prosjekteringen. Byggingen ble imidlertid først igangsatt i 1962, etter noe endrete tegninger utført av arkitektene Sørensen og Spence. Bygget stod ferdig i 1964.

Farsund kapell har et rektangulært kirkeskip utstyrt med overlys. Bygget er plassert med fritt utsyn over byen og fjordlandskapet. 
Kapellet har et tradisjonelt og nøkternt formspråk, men fremstår likevel som et kraftfullt bygg med en klar identitet. Detaljene er enkle og fremhever byggets klassiske og tidløse preg.
 

Vestbygda kapell med Framtidsbygget til venstre.
Vestbygda kapell

Vestbygda kapell

Vestbygda kapell med Framtidsbygget. Les mer her.