Hva er en tilsynsperson?

 • Tilsynsperson skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og/eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten.
 • Tilsynsperson skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjeneste, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjeneste.
 • Det er viktig at tilsynsperson bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet.

Krav til en tilsynsperson

 • Skal være over 20 år, og må framvise tilfredsstillende politiattest.
 • Har helst erfaring fra arbeid med barn – kjenner gjerne barnet fra tidligere.
 • Barnet har, eller kan få nødvendig tillit til vedkommende.
 • Har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet.
 • Barnet uttrykker ikke en klar uvilje mot vedkommende når barnet, som er over 7 år, høres.
 • Kan utføre tilsynsoppgaven over tid.

Hvor mye arbeid betyr dette?

 • Skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet (minimum 4 ganger i året).
 • Skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk, og sende til barneverntjenesten.
 • Deltakelse på veiledning og opplæringskurs.

Hvordan blir du en tilsynsperson?

1. Send inn elektronisk søknadsskjema (Lag skjema)

2. Barnevernet kaller deg inn til et intervju.

3. Barnevernet sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.

4. Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her 

5. Når barnevernet har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Da vil en finne ut hvilket oppdrag som passer. Du vil og få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse . Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag.