Hva er en støttekontakt/fritidskontakt?

En støttekontakt/fritidskontakt hjelper et annet menneske til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med en støttekontakt/fritidskontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støttekontakt/fritidskontakt kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser.

Mennesker som trenger støttekontakt/fritidskontakt er ulike og derfor er det ønskelig at også støttekontaktene er forskjellige.

Hvem kan bli støttekontakt?

Du må ha fylt 18 år og være pålitelig og bør kunne binde seg for minst ett år. Har du overskudd å gi av, er trygg på seg selv, har evne til samarbeid og kan sette grenser er dette gjerne noe for deg.

Hvordan blir du støttekontakt/fristidskontakt?

1. Send inn elektronisk søknadsskjema HER

2. Barnevernet kaller deg inn til et intervju.

3. Barnevernet sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.

4. Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her

5. Når barnevernet har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Da vil en finne ut hvilket oppdrag som passer. Du vil og få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse. Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag.