Informasjon om Aktivitetskortet

 • Aktivitetskortet er for barn og unge i alderen 2-18 år, bosatt i Farsund kommune.
 • Kortet gir deg alene, eller sammen med en foresatt/venn, gratis adgang til de kulturtilbudene som kortet viser. Det kan ikke brukes flere klipp ved et besøk, det gjelder kun for 2 personer pr. gang.
 • Aktivitetskortet ditt har et nummer som er knyttet til ditt navn, så det er bare du som kan bruke det. Det er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.
 • Kortet er et klippekort. Det gjelder et kalenderår, januar – desember. Kortet fylles ikke på med nye klipp, så del gjerne klippene litt utover året.
 • Sjekk åpningstider for tilbudene på nettadressene under hvert tilbud.
 • Hold øye med arrangementer i kommunen. Noen vil være i samarbeid med aktivitetskortet, og dermed gratis for deg som har dette kortet.
 • Kortet kan gi redusert pris eller friplass for de som går i kulturskolen. Ta kontakt med kulturskolerektor for mer informasjon. Tlf. 902 91 191.
 • Det er kulturkontoret i kommunen som administrerer aktivitetskortet.

Kortet gir altså adgang til avtale aktiviteter og opplevelser. Det dekker ikke medlemskontigenter i lag og foreninger. Det er det meningen at kortet til barn og unge som regjeringen er i ferd utarbeide vil gjøre. 

Hvordan får jeg kort?

Utdeling av Aktivitetskortet er basert på tillit og det gis til de som trenger det. Spør du om kortet så får du det. Kortet tilhører barnet/ungdommen og nummeret på kortet er knyttet til navn.

I "normale" år deles kortet ved fremmøte på servicekontoret eller hos kulturisten på kulturkontoret. Se nedenfor når det gjelder 2021.

NB! Spesielle tiltak 2021 pga. korona

KORONATILTAK 2021
På grunn av smittevern, vil vi iår sende kort pr. brev til de som ber om det.
Send en mail til
alka@farsund.kommune.no
med informasjon om:

 • navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • navn på skolen barnet/ungdommen går på (hvis du er over 6 år)